RIZIKOVÉ KÁCENÍ STROMŮ

Prostřednictvím našich zkušených partnerů zajistíme pokácení Vašich stromů.

CO JE RIZIKOVÉ KÁCENÍ?

Rizikové kácení je kácení stromů, při kterém je zvýšené riziko vzniku velkých škod vašeho zdraví a majetku, při pádu stromu nebo jeho části.

K co největšímu omezení těchto rizik je využíváno speciálních postupů a techniky.

Jak se provádí rizikové kácení?

Rizikové kácení je prováděno pomocí tzv. stromolezení.

To znamená, že stromolezec leze pomocí lezecké techniky do koruny stromů a strom odstraňuje postupně po malých částech tak, aby nedošlo pokud možno k žádným škodám v okolí stromu.

Kde se provádí rizikové kácení?

Rizikové kácení se provádí tam, kde došlo ke vzniku nebezpečné situace vlivem např. nalomení větve nebo nahnutí celého stromu nad domy, auta nebo volně přístupná prostranství.

Dále zajistíme i kácení, které nejsou rizikovými, ale vzhledem k jejich umístění, není možné strom klasicky položit. Příkladem může být strom rostoucí v blízkosti domu, plotu, apod.

Pozor!

Pro kácení stromu, který má obvod kmene měřený ve výšce 130cm nad zemí větší než 80cm, je nutné vlastnit povolení k odstranění stromu.

Dále dokážeme zajistit také těžební činnost a manipulaci dřeva.